For every life. On every journey.

Velkommen til Saferoad

Vi har skiftet navn til Saferoad Traffic. Dette har vi gjort for at gøre det endnu mere tydeligt hvem vi er og hvad vi laver: vi gør vejene sikre. Dette opnår vi igennem vores fokusområder: udlejning og opsyn med færdselsudstyr, skiltefabrik og støjskærme. Vores øverste mission er, at gøre vejene mere sikre. Det er et højt mål som forpligter - og vi står inde for det.