Lad os hjælpe med dine ansøgninger

Nogle gange er det nødvendigt, at du som entreprenør anvender en del af vejarealet, når du skal udføre dit arbejde. Sikkerheden skal der være styr på, og derfor skal du ansøge om råderet, trafikomlægning, gravetilladelser alt sammen efter du har lavet en skilteplan.

Hvis du skal udfører et arbejde, hvor du inddrager en del af vejbanen, skal du ansøge om råderet over vejarealet og hvis du har behov for helt at lukke en vej i forbindelse med en trafikafspærring, så skal du lave en trafikomlægning, hvor du anviser en alternativ rute, som trafikanterne kan benytte. Og hvis du så også skal grave i offentlig eller privat fællesvej, skal du først søge om en gravetilladelse - også kaldet ansøgning om tilladelse til gravearbejde.

 

Råderet
trafikomlægning
Gravetilladelse

Lad os lave dine ansøgninger

Det kan være en kompliceret opgave at udarbejde en skilteplan. Det gælder især, hvis der er tale om større anlægsprojekter. Hos Saferoad er vi specialister i vejsikkerhed. Vores eksperter arbejder med trafikafspærringer, skilteplaner, rådighedsansøgninger og myndighedskontakt hver eneste dag. De har derfor et indgående kendskab til reglerne på området, og de kender de forskellige faldgruber i processen. Hvis du lader os stå for at udarbejde din ansøgninger, kan du være sikker på, at planen lever op til de gældende regler, og at du får en sikker trafikafspærring med en effektiv trafikafvikling.