Vejskilte

  

Tavleoversigt (side 1 af 3)

Saferoad er Danmarks største producent af færdselstavler. Vi producerer, leverer om monterer alle slags færdselstavler til Danmark, Grønland og Færøerne.

Herunder finder du en oversigt over de danske færdselstavler med tavlens officielle nummer og betydning. Langt de fleste færdselstavler fås i flere forskellige størrelser, med forskellige reflekstyper, ombukket kant eller kantprofiler.

For opsætningsvejledning af de enkelte tavler m.m. se venligst vores katalog.

Alle vores skilte kan også fås som det unikke skiltesystem Alu-Core. Du kan læse mere om det i kataloget.

Venligst kontakt os for køb, leje eller rådgivning.
Vores telefoner er åbne mandag-torsdag kl 7.30-16.00 og fredag 7.30-15.30

Scroll ned på siden eller skyd genvej herunder:
Advarselstavler
Vigepligstavler
Forbudstavler
Påbudstavler
Oplysningstavler
Vejvisning, orientering og stedangivelse
Rutenumre
Servicetavler
Kant- og baggrundsafmærkning
Undertavler
Midlertidige tavler
Gadenavneskilte
Skiltestativ


 
  

Advarselstavler (A-tavler)

 
A11
Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt
Farligt vejkryds
A16
Rundkørsel
Rundkørsel
A17
Fodgængerfelt
Fodgængerfelt
A18
Modkørende trafik
Modkørende trafik
A19
Lyssignal
Lyssignal
A20
Kø
A21
Cyklister
Cyklister
A22
Børn
Børn
A23
Ridende
Ridende
A26
Dyrevildt
Dyrevildt
A27
Kreaturer
Kreaturer
A31
Glat vej
Glat vej
A33
Løse sten

Løse sten
A34
Stenskred

Stenskred
A35
Farlig rabat

Farlig rabat
A36
Bump

Bump
A37
Ujævn vej

Ujævn vej
A39
Vejarbejde

Vejarbejde
A41,1
Højresving

Højresving
A41,2
Venstresving

Venstresving
A42,1
Flere sving, det første til højre

Flere sving, det første til højre
A42,2
Flere sving, det første til venstre

Flere sving, det første til venstre
A43,1
Indsnævret vej

Indsnævret vej
A43,2
Indsnævret vej i venstre side

Indsnævret vej i venstre side
A43,3
Indsnævret vej i højre side

Indsnævret vej i højre side
A44
Tunnel

Tunnel
A46,1
Stejl nedkørsel

Stejl nedkørsel
A46,2
Stejl stigning

Stejl stigning
A71
Letbane

Letbane
A72
Jernbaneoverkørsel uden bomme

Jernbaneoverkørsel uden bomme
A73
Jernbaneoverkørsel med bomme

Jernbaneoverkørsel med bomme
A74,1
Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel

Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel
A74,2
Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel

Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel
A75, højre
Afstandsmærker (opsat i højre side)

Afstandsmærker (opsat i højre side)
A75, venstre
Afstandsmærker (opsat i venstre side)

Afstandsmærker (opsat i venstre side)
A91
Oplukkelig bro

Oplukkelig bro
A92
Havnekaj

Havnekaj
A95
Sidevind

Sidevind
A96
Lavtgående fly

Lavtgående fly
A97
Lavtgående helikopter

Lavtgående helikopter
A99
Anden fare

Anden fare
 


 
Vigepligtstavler (B-tavler)

 
B11
Ubetinget vigepligt
Ubetinget vigepligt
B13
Stop
Stop
B15
Sammenfletning

Sammenfletning
B16
Hovedvej
Hovedvej
B17
Hovedvej ophører
Hovedvej ophører
B18
Hold tilbage for modkørende
Hold tilbage for modkørende
B19
Modkørende skal holde tilbage
Modkørende skal holde tilbage
 

 

 
 

Forbudstavler (C-tavler)

 
C11,1
Højresving forbudt
Højresving forbudt
C11,2
Venstresving forbudt
Venstresving forbudt
C12
Vending forbudt

Vending forbudt
C19
Indkørsel forbudt
Indkørsel forbudt
C21
Kørsel i begge retninger forbudt
Kørsel i begge retninger forbudt
C22,1
Motorkøretøj, traktor og motorredskab forbudt
Motorkøretøj, traktor og motorredskab forbudt
C22,2
Motorcykel og stor knallert forbudt
Motorcykel og stor knallert forbudt
C23,1
Lastbil forbudt
Lastbil forbudt
C23,2
Bus forbudt
Bus forbudt
C23,3
Kørsel med farligt gods forbudt
Kørsel med farligt
gods forbudt
C24,1
Traktor og motorredskab forbudt
Traktor og
motorredskab forbudt
C24,2
Hestevogn og lign. forbudt
Hestevogn og
lignende forbudt
C25,1
Cykel og lille knallert forbudt
Cykel og lille
knallert forbudt
C25,2
Lille knallert forbudt
Lille knallert
forbudt
C26,1
Ridning og føring af hest forbudt
Ridning og føring
af hest forbudt
C26,2
Fodgængere forbudt
Fodgængere forbudt
C31
Totalvægt
Totalvægt
C32
Totalvægt af vogntog
Totalvægt af vogntog
C35
Akseltryk
Akseltryk
C36
Bogietryk
Bogietryk
C41
Køretøjsbredde
Køretøjsbredde
C42
Køretøjshøjde
Køretøjshøjde
C43
Køretøjslængde
Køretøjslængde
C51
Overhaling forbudt
Overhaling forbudt
C52
Overhaling med lastbil forbudt
Overhaling med lastbil forbudt
C53
Ophør af overhaling forbudt
Ophør af overhaling forbudt
C54
Ophør af overhaling med lastbil forbudt
Ophør af overhaling med lastbil forbudt
C55
Lokal hastighedsbegrænsning
Lokal hastigheds-
begrænsning
C56
Ophør af lokal hastighedsbegrænsning
Ophør af lokal hastigheds-
begrænsning
C59
Ophør af forbud
Ophør af forbud
C61
Standsning forbudt
Standsning forbudt
C62
Parkering forbudt
Parkering forbudt
C63
Parkering forbudt for cykel og lille knallert
Parkering forbudt for cykel og lille knallert
C92
Passage uden stop forbudt
Passage uden
stop forbudt


 


 
Påbudstavler (D-tavler)

 
D11,1
Påbudt kørselsretning
Påbudt
kørselsretning
D11,2
Påbudt kørselsretning
Påbudt
kørselsretning
D11,3
Påbudt kørselsretning

Påbudt
kørselsretning
D11,4
Påbudt kørselsretning
Påbudt
kørselsretning
D11,5
Påbudt kørselsretning
Påbudt
kørselsretning
D11,6
Påbudt kørselsretning
Påbudt
kørselsretning
D11,7
Påbudt kørselsretning
Påbudt
kørselsretning
D11,8
Påbudt kørselsretning
Påbudt
kørselsretning
D12
Påbudt kørselsretning i rundkørsel
Påbudt kørselsretning i rundkørsel
D15,2
Påbudt passage
Påbudt passage
D15,3
Påbudt passage
Påbudt passage
D16
Valgfri passage
Valgfri passage
D21
Cykelsti
Cykelsti
D22
Gangsti
Gangsti
D23
Ridesti
Ridesti
D26
Delt sti
Delt sti
D26,1
Delt sti
Delt sti
D26,2
Delt sti
Delt sti
D26,3
Delt sti
Delt sti
D26,4
Delt sti
Delt sti
D26,5
Delt sti
Delt sti
D27
Fællessti
Fællessti
D27,1
Fællessti
Fællessti
D55
Mindste hastighed
Mindste hastighed
D56
Ophør af mindste hastighed
Ophør af mindste hastighed
C53
Ophør af overhaling forbudt
Ophør af overhaling forbudt
C54
Ophør af overhaling med lastbil forbudt
Ophør af overhaling med lastbil forbudt
 


 
Oplysningstavler (E-tavler)

E11,1
Ophængt pilafmærkning
Ophængt pilafmærkning
E11,4
Ophængt pilafmærkning
Ophængt pilafmærkning
E11,5
Ophængt pilafmærkning

Ophængt pilafmærkning
E11,6
Ophængt pilafmærkning
Ophængt pilafmærkning
E11,7
Ophængt pilafmærkning
Ophængt pilafmærkning
E11,8
Påbudt kørselsretning
Ophængt pilafmærkning
E11,9
Ophængt pilafmærkning
Ophængt pilafmærkning
E15
Vognbaner ved kryds
Vognbaner
ved kryds
E16,1
Vognbaneforløb med sammenfletning
Vognbaneforløb med
sammenfletning
E16,1,1
Vognbaneforløb med sammenfletning
Vognbaneforløb
med
sammenfletning
E16,1,2
Påbudt passage
Vognbaneforløb
med
sammenfletning
E16,1,3
Vognbaneforløb med sammenfletning
Vognbaneforløb
med
sammenfletning
E16,1,4
Vognbaneforløb med sammenfletning
Vognbaneforløb
med
sammenfletning
E16,1,5
Vognbaneforløb med vognbaneforøgelse
Vognbaneforløb
med
vognbaneforøgelse
E16,1,6
Vognbaneforløb med vognbaneforøgelse
Vognbaneforløb
med
vognbaneforøgelse
E16,2
Vognbaneforløb med vognbaneskift
Vognbaneforløb
med
vognbaneskift
E16,2,2
Vognbaneforløb med vognbaneskift
Vognbaneforløb
med
vognbaneskift
E16,2,3
Vognbaneforløb med vognbaneskift
Vognbaneforløb
med
vognbaneskift
E16,3,01
Forsætning til højre
Forsætning til højre
E16,3,02
Forsætning til højre med bump
Forsætning til højre med bump
E16,3,03
Forsætning til venstre
Forsætning til venstre
E16,3,04
Forsætning til venstre med bump
Forsætning til venstre med bump
E16,3,11
Forsætning til højre med modkørende
Forsætning til højre med modkørende
E16,3,12
Forsætning til højre med bump med modkørende
Forsætning til højre med bump med modkørende
E16,3,13
Forsætning til venstre  med modkørende
Forsætning til venstre  med modkørende
E16,3,14
Forsætning til venstre med bump med modkørende
Forsætning til venstre med bump med modkørende
E16,3,21
Dobbelt forsætning højre-venstre
Dobbelt forsætning højre-venstre
E16,3,22
Dobbelt forsætning højre-venstre med bump
Dobbelt forsætning højre-venstre
MED BUMP
E16,3,23
Dobbelt forsætning venstre-højre
Dobbelt forsætning venstre-højre

 
E16,3,24
Dobbelt forsætning venstre-højre med bump
Dobbelt forsætning venstre-højre med bump
E16,3,31
Dobbelt forsætning højre-venstre med modkørende
Dobbelt forsætning højre-venstre med modkørende
E16,3,32
Dobbelt forsætning højre-venstre med bump med modkørende
Dobbelt forsætning højre-venstre med bump med modkørende
E16,3,33
Dobbelt forsætning venstre-højre med modkørende
Dobbelt forsætning venstre-højre med modkørende
E16,3,34
Dobbelt forsætning venstre-højre med bump med modkørende
Dobbelt forsætning venstre-højre med bump med modkørende
E16,4,01
Asymetrisk indsnævring i højre side med modkørende
Asymetrisk indsnævring i højre side med modkørende
E16,4,02
Asymetrisk indsnævring i højre side med bump med modkørende
Asymetrisk indsnævring i højre side med bump med modkørende
E16,4,03
Asymetrisk indsnævring i venstre side med modkørende
Asymetrisk indsnævring i venstre side med modkørende
E16,4,04
Asymetrisk indsnævring i venstre side med bump med modkørende
Asymetrisk indsnævring i venstre side med bump med modkørende
E17
Fodgængerfelt
Fodgængerfelt (venstreopsat)
E17,1
Fodgængerfelt
Fodgængerfelt (højreopsat)
E18
Blind vej
Blind vej
E18,1
Blind vej, med angivelse af, at vejen fortsætter i en sti
Blind vej, med angivelse af, at vejen fortsætter i en sti
E18,1,1
Blind vej, med angivelse af, at vejen fortsætter i en cykelsti
Blind vej, med angivelse af, at vejen fortsætter i en cykelsti
E18,1,2
Blind vej, med angivelse af, at vejen fortsætter i en cykel- og gangsti mod højre
Blind vej, med angivelse af, at vejen fortsætter i en cykel- og gangsti mod højre
E18,1,3
Blind vej, med angivelse af, at vejen fortsætter i en cykel- og gangsti mod venstre
Blind vej, med angivelse af, at vejen fortsætter i en cykel- og gangsti mod venstre
E19
Ensrettet færdsel (højre)
Ensrettet færdsel (højre)
E19,1
Ensrettet færdsel (venstre)
Ensrettet færdsel (venstre)
E21,1
Anbefalet rute for cyklister
Anbefalet rute for cyklister
E21,2
Anbefalet rute for vandrende
Anbefalet rute for vandrende
E21,3
Anbefalet rute for ridende
Anbefalet rute for ridende
E21,4
Anbefalet rute for knallert
Anbefalet rute for knallert
E22,1
Anbefalet rute for lastbiler
Anbefalet rute for lastbiler
E22,2
Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods
Anbefalet rute for køretøjer med farligt gods
E22,3
Anbefalet rute for traktor og motorredskab
Anbefalet rute for traktor og motorredskab
E22,4
Anbefalet rute for bus
Anbefalet rute for bus
E23
Vejledning for invalide
Vejledning for invalide
E24
Vejledning for synshandicappede
Vejledning for synshandicappede
E26,1
Fodgængerbro
Fodgængerbro
E26,2
Fodgængertunnel
Fodgængertunnel
E30
Letbaneholdeplads
Letbaneholdeplads
E31
Busholdeplads
Busholdeplads
E32
Taxiholdeplads
Taxiholdeplads
E33,1
Anbefalet rute for traktor og motorredskab
Parkering
E33,2
Parkering, indendørs
Parkering, indendørs
E34
Nødplads
Nødplads
E37
Krybespor
Krybespor
E39
Anbefalet hastighed
Anbefalet hastighed
E40
Anbefalet hastighed ophører
Anbefalet hastighed ophører
E41
Hastighedsangivelse for frakørsel
Hastighedsangivelse for frakørsel
E42
Motorvej
Motorvej
E43
Motortrafikvej
Motortrafikvej
E44
Område med fartdæmpning
Motorvej ophører
E45
Motortrafikvej ophører
Motortrafikvej ophører
E47
Gågade
Cykelgade
E48
Gågade
Ophør af cykelgade
E49
Gågade
Gågade
E50
Ophør af gågade
Ophør af gågade
E51
Opholds- og legeområde
Opholds- og legeområde
E52
Ophør af opholds- og legeområde
Ophør af opholds- og legeområde
E53
Motorvej ophører
Område med fartdæmpning
E54
Ophør af område med fartdæmpning
Ophør af område med fartdæmpning
E55
Tættere bebygget område
Tættere bebygget område
E56
Ophør af tættere bebygget område
Ophør af tættere bebygget område
E68
Zone med parkering forbudt
Zone med parkering forbudt
E68,2
Zone med standsning forbudt
Zone med standsning forbudt
E68,3
Zone med parkering
Zone med parkering
E68,4
Zone med lokal hastighedsbegrænsning
Zone med lokal hastigheds-
begrænsning
E68,5
Zone med lastbil forbudt
Zone med lastbil forbudt
E69
Ophør af zone med parkering forbudt
Ophør af zone med parkering forbudt
E69,2
Ophør af zone med standsning forbudt
Ophør af zone med standsning forbudt
E69,3
Ophør af zone med parkering
Ophør af zone med parkering
E69,4
Ophør af zone med lokal hastighedsbegrænsning
Ophør af zone med lokal hastigheds-
begrænsning
E69,5
Ophør af zone med lastbil forbudt
Ophør af zone med lastbil forbudt
E70
Zoneoplysning
Zoneoplysning
E80
Generelle hastighedsbegrænsninger
Generelle hastigheds-
begrænsninger
E90
Automatisk trafikkontrol
Automatisk trafikkontrol
E93
Automatisk trafikkontrol
Videoovervågning
 

Næste side (F - U)