Trafikomlægning

 

Vores eksperter står klar til at hjælpe, hvis du har behov for at omlægge trafikken

Nogle gange kan du nøjes med at indsnævre kørebanen eller at inddrage ét spor på en vej, hvis ud for eksempel skal udføre et vejarbejde. Andre gange er det nødvendigt, at du helt lukker vejen. 

 

Hvis du har behov for helt at lukke en vej i forbindelse med en trafikafspærring, så skal du lave en trafikomlægning, hvor du anviser en alternativ rute, som trafikanterne kan benytte.

 

Når du vil lave en trafikomlægning, skal du planlægge ruten og skiltningen og søge om tilladelse hos vejmyndigheden, det vil sige enten Vejdirektoratet eller den relevante kommune. Det er kommunen, der skal give tilladelse til en trafikomlægning, hvis det sker på en kommunal vej. Hvis der er tale om en statslig vej, er det Vejdirektoratet, der skal give tilladelse.

 

Hvis du i forbindelse med trafikomlægningen ønsker at nedsætte hastigheden, skal du desuden søge om tilladelse hos politiet. 

 

Når vi planlægger en trafikomlægning hos Saferoad, sker det stort set altid i dialog med vejmyndigheden, det vil sige kommunen eller Vejdirektoratet. Det er vejmyndigheden, der kender vejen bedst, og derfor er det vigtigt, at entreprenøren rådfører sig med vejmyndigheden om trafikomlægningen. 

 

Vejmyndigheden vurderer for eksempel om busser kan benytte den anviste rute, og når trafikomlægningen er godkendt, underretter vejmyndigheden politi og beredskab. 

Lad Saferoad stå for din trafikomlægning

Hos Saferoad er vi specialister i vejsikkerhed, og vi har stor erfaring med at planlægge og udføre trafikomlægninger herunder at tage kontakt til myndighederne og søge de nødvendige tilladelser.

 

Hvis du lader vores eksperter stå for at planlægge og udføre din trafikomlægning, så kan du bruge tiden på at fokusere på dét, der er din kerneopgave. 

 

Kontakt Saferoad, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at planlægge og udføre din trafikomlægning. 

 

Der er ikke langt til eksperterne!

info@saferoad.dk
70 30 20 30