Vi er din samarbejdspartner, der sørger for, at alt fungerer

Saferoad leverer ikke bare skilte, afskærmning og andre vejprodukter af højeste kvalitet. Vi tilbyder også rådgivning, projektering og projektledelse, der sikrer sammenhæng, fremdrift og overholdte tidsplaner.

Få et tilbud - kontakt Saferoad på info@saferoad.dk eller tlf. 70 30 20 30


Derfor giver en samlet løsning værdi

 

Få vores viden og erfaring med i købet

Saferoad leverer totalløsninger, som inkluderer rådgivning, projektering og projektledelse for de kunder, der ønsker det.

For mange kunder giver det stor værdi, at vi tilbyder flere services rundt om vores produkter. Det giver overblik, effektiv styring og minimering af fejlkilder.

 


 

Hold fokus på det vigtige

Et samarbejde med Saferoad giver ro og mulighed for at holde fokus på det overordnede.

Vi tager os af alle detaljerne og sørger for, at løsninger og samarbejder fungerer optimalt. Dermed slipper I for at skulle koordinere mange leverandører og i stedet kan I nøjes med “one point of contact”.

 


 

Mindre risiko for misforståelser

Med Saferoad som overordnet leverandør af skiltning, afspærring mv. tager vi ansvaret for, at de aftalte leverencer overholdes. Det gælder også leverencer fra eventuelle underleverandører. 

 

 


 

Vi ser, hvor der kan spares penge

Overblikket giver os mulighed for at se, hvor løsninger og processer kan optimeres. Det har erfaringsmæssigt vist sig at kunne give pæne besparelser.

 


Det siger kunderne...

"Saferoad har en stor spændvidde -

Da vi søgte efter en samarbejdspartner til udførelsen af underentrepriser på motorvejsprojektet ved Køge Bugt, var Saferoad et selskab, der havde en god spændvidde med deres solutionafdeling.

 At Saferoad kunne tilbyde en samlet pakke, hvori flere underentrepriser kunne samles og grænseflader minimeres, var et plus. Fx gjorde det arbejdet med koordineringen for opsætning af portaler smidig.

 Saferoad kunne håndtere trafikken, leverance og opsætning af portalen, hvilket betød, at vi kun skulle koordinere med én aktør i stedet for tre."

- Anders E. Højgaard Jensen Projektleder, Barslund A/S

 


 

Køge Bugt Motorvejen

 

I forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen indgik Saferoad en aftale med entreprenørselskabet Barslund A/S om at levere og montere alt vejudstyr, undtagen det elektriske, på den sydlige del af strækningen.

Aftalen inkluderede al afspærring, skiltning, portaler, autoværn, brorækværker, vejmarkering, støjskærme, projektering og projektledelse.

 

Opgaven inkluderede bl.a 310 ROV-ansøgninger, produktion, levering og installation af over 13 km autoværn, 800 m2 skilte, 27 portaler og knapt 4.000 støjskærmskassetter langs med motorvejen.

Dertil kom støbningen af 910 tons betonfundamenter til hhv. portaler og støjskærme, samt afspærring og trafikafvikling undervejs.

 


 

Udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen er den første store totalløsning, Saferoad har leveret, og vi var selvfølgelig meget spændte på, om vi nu også kunne leve op til både bygherrens og vores egne høje forventninger.

Det kan jeg med stolthed sige at vi kunne, selv om vi måtte arbejde i døgndrift frem mod afslutningen. Projektet forløb planmæssigt, og vi har lært rigtig meget af det.

- Søren Neergaard Head of Solutions, Saferoad

 


 

Saferoad er tæt på dig

Vi arbejder over hele Danmark med udgangspunkt i vores afdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Greve.

Kontakt Saferoad, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din entreprise. 

 

Der er ikke langt til eksperterne!

info@saferoad.dk
70 30 20 30