Referencer - støjskærme

 

Saferoad har leveret og monteret støjskærme for Vejdirektoratet samt flere kommuner og boligforeninger. 

 

 

Tranholmvej i Aalborg

Bygherre: Aalborg Kommune

År: 2020 

 

I forbindelse med at Aalborg Kommune valgte at udvide Tranholmvej besluttede kommunen samtidig at opføre en støjskærm for at mindske støjgenerne fra den øgede trafikmængde. Skærmen er cirka 4 meter høj og forløber over en strækning på 1.800 meter. 

 

Saferoad stod for projektering og montering af skærmen, hvor der blandt andet skulle tages hensyn til en forsyningsledning, som forløber langs med vejen.

 

Skærmen er monteret særdeles tæt på kørebanen, hvormed pladsen udnyttes optimalt. 

 


 

Nordskovvej i Silkeborg

Bygherre: Silkeborg Kommune

År: 2019 - 2021

 

I samarbejde med entreprenøren M. J. Eriksson opstiller Saferoad 670 meter lang støjskærm i forbindelse med den nyanlagte vej Nordskovvej i Silkeborg.

 

Projektet forløber ind til sommeren 2021. 

 


 

Boligområde i Tranbjerg

Bygherre: Aarhus Kommune

År: 2019

 

For at skærme et boligområde mod støj fra en større indfaldsvej har Saferoad opstillet en 550 meter lang støjskærm. Saferoad har rådgivet Aarhus Kommune om projektet samt leveret og monteret støjskærmen. 

 

Skærmen er forsynet med en gennemgang for fodgængere, som sikrer adgang til området omkring skærmen. 

 

 


Boligforening ved Gigantium i Aalborg

Bygherre: Privat boligselskab

År: 2018 

 

Saferoad opstillede en 600 meter lang støjskærm for en privat boligforening. 

 

 

 


 

Holstebromotorvejen

Bygherre: Vejdirektoratet

År: 2017

 

For Vejdirektoratet opstillede Saferoad 1.800 meter lang støjskærm på strækningen mellem Aulum og Snejbjerg.

 

Skærmen er forsynet med træespalier, som giver et anderledes udtryk og beskytter imod graffiti. 

 

 


Fjordforbindelsen Frederikssund

Bygherre: Vejdirektoratet

År: 2017 - 2019

 

Fjordforbindelsen Frederikssund består af 8,6 km firesporet motorvej og en 1,4 km lang ny bro over Roskilde Fjord. Broen bærer navnet Kronprinsesse Marys Bro og blev indviet i 2019. 

 

Saferoad har leveret en bred vifte af vejsikkerhedsudstyr til projektet herunder:

  • 22 km autoværn
  • 2,8 km brorækværk og broankre
  • 3,2 km støjskærm
  • 62 km afstribning
  • Skilte og vejmarkeringer
  • Afspærring på indfaldsveje

 

Som en del af projektet har Saferoad opført en 3.200 meter lang støjskærm. Skærmen forløber langs den nye motorvej, som fører op til broen og fortsætter på selve broen. 

 

Skærmen er en kompleks kombineret skærm, hvor den nederste del er en reflekterende støjskærm, mens den øverste del er en absorberende støjskærm.

 

På selve broen er der monteret en gennemsigtig støjskærm, som bevarer udsynet over fjorden. 

 


 

Køge Bugt Motorvejen

Bygherre: Vejdirektoratet

År: 2014 - 2017

 

I forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen indgik Saferoad en aftale med entreprenørselskabet Barslund A/S om at levere og montere alt vejudstyr, undtagen det elektriske, på den sydlige del af vejen.

Aftalen inkluderede al afspærring, skiltning, portaler, autoværn, brorækværker, vejmarkering, støjskærme, projektering og projektledelse.

 

Projektet omfattede en strækning på 4,5 km. Den monterede støjskærm er 2.200 meter lang. 

 

Der er ikke langt til eksperterne!

info@saferoad.dk
70 30 20 30