Skru ned for støjen med en støjskærm

En støjskærm er en pladsbesparende og effektiv måde at dæmpe støjen fra veje, jernbaner eller industri. En støjskærm kan tilpasses, så den passer ind i området.

 

Få et tilbud - kontakt Saferoad på info@saferoad.dk eller tlf. 70 30 20 30

 


 

En støjskærm er en effektiv og pladsbesparende løsning, som mindsker gener fra trafik- og industristøj betydeligt.

Der er mange overvejelser ved opsætning af støjskærme. Skærmen skal falde naturligt ind i bybilledet, der skal tages hensyn til faktorer som terræn, linjeføring, krydsende trafikanter og kloakering.

Saferoad leverer produkter og løsninger, hvor både æstetik og funktionalitet er i højsædet. Vi finder på kreative løsninger uden at gå på kompromis med kvaliteten.

 


 

Alt-i-én

Saferoad er meget mere end en leverandør. Vores rolle er også at være både rådgiver, projektleder og samarbejdspartner.

Med over 20 års erfaring har vi et indgående kendskab til de gældende regler indenfor afmærkninger af vejarbejde, og vi har et bredt sortiment af afspærringsmateriel og trafikværn.

Vi kan tilbyde en komplet løsning fra start til slut, hvor vi tager os af alle funktioner lige fra rådigheds- og graveansøgninger, projektledelse, trafik- og afspærringsplaner til inspektion og tilsyn.

Vi har et stærkt team af håndplukkede medarbejdere, der med stor faglighed og ekspertise udfører opgaver på alle niveauer med de bedste produkter på markedet.

 


 

Trafikafspærring/-afvikling

Hos Saferoad har vi en af markedets mest opdaterede flåder af arbejdskøretøjer.

Vi har et bredt udvalg at skilte på vores lager, og vi kan producere nye skilte med kort varsel. Vores køretøjer og skiltning lever naturligvis op til gældende lovkrav ved både stationær og mobil afspærring.

Med vores afdelinger i Aalborg, Århus, Odense og Greve er Saferoad bredt geografisk forankret. Vi har landsdækkende døgnservice og en kort responstid.

 


 

Kort byggetid

Saferoad tilbyder en modulopbygget støjskærm. Det betyder at alle elementer er forproduceret, og der er derfor ingen støbetid på byggepladsen. På den måde optimerer vi arbejdet på stedet, så det foregår kontinuerligt.

 


 

Tilpasning af støjskærmens udseende 

Træespalier

En populær tilpasning af støjskærmens udseende er at montere træespalier på fronten. Det giver et flot og levende udtryk, som er mindre industrielt. Samtidigt forebygger træespalier hærværk i form af graffiti, og overfladen medvirker derfor til at minimere vedligeholdelse.

 


 

Gennemsigtige støjskærme 

Det er muligt at montere en gennemsigtig støjskærm på stolperne, hvis man ønsker at bevare udsynet over et område. Det er for eksempel en oplagt løsning i forbindelse med broer, hvor man ønsker at give trafikanterne mulighed for at nyde udsigten. Gennemsigtige støjskærme er også en god løsning, hvis man ønsker forhindre, at støjskærmen skygger for et boligområde.

Nogle fugle har svært ved at se gennemsigtige støjskærme. Det er muligt at forsyne en støjskærm med vandrette sorte linjer, som det er lettere for fugle at se.

 


 

Delt støjskærm

En gennemsigtig støjskærm består af et ikke-perforeret materiale med en glat overflade. Derfor er en gennemsigtig støjskærm ikke absorberende, men reflekterer derimod støjen i modsat retning. Derfor kan en gennemsigtig støjskærm være uhensigtsmæssig, hvis området overfor støjskærmen er støjfølsomt.

Ønsker man at bevare udsynet, men samtidigt opnå effekten af en absorberende skærm, er det muligt at lave en sektionsopdelt støjskærm. Det kan for eksempel være en skærm, hvor den nederste sektion er absorberende, og den øverste sektion er en gennemsigtig reflekterende skærm.

 


 

Beplantning

Ønsker man et grønt udtryk, er det muligt at lade beplantning som for eksempel efeu, bøg eller lignende vokse på støjskærmen. Bemærk, at beplantning som udgangspunkt forringer en støjskærms absorberende effekt.


Anden tilpasning

Der er mange muligheder for at tilpasse skærmens udseende efter ønsker. Der kan således monteres mange forskellige materialer på skærmens net.

 


 

Skærmens opførelse

Kort afstand til vejbanen

I byerne er bebyggelsen tæt, og der er derfor ofte begrænset tilgængelig plads omkring vejene. Det er muligt at montere en støjskærm med endog meget kort afstand til kørebanen.

Den påkrævede afstand fra autoværnet til støjskærmen afhænger af typen af autoværn, men med de kraftigste autoværn kan afstanden komme helt ned på omkring 60 cm. Dertil kommer afstanden fra autoværnet til afstribningen på kørebanen, der ofte er omkring 30 – 40 cm. Det er dog tilladt at have en afstand fra autoværn til afstribning på ned til 0 cm.

På den måde er det i de fleste tilfælde muligt at nedbringe den samlede afstand fra afstribningen på kørebanen til støjskærmen til under 1 meter. Et eksempel på dette kan ses på Tranholmvej i Aalborg.

 

Læs mere om støjskærmen på Tranholmvej i Aalborg

 


 

 


 

Brydning af støjskærm ved indfaldsveje 

Det kan være nødvendigt at bryde en støjskærms forløb i forbindelse med indfaldsveje. Det er dog muligt at minimere tabet af den støjdæmpende effekt ved at forlænge skærmens forløb et stykke ned ad indfaldsvejen på hver side. På denne måde fortsætter lyden ikke rundt om støjskærmen, der hvor de to veje støder sammen, men bliver dæmpet af den forlængede skærm.

Et eksempel på denne løsning kan ses i Tranbjerg ved Aarhus.

 

Læs mere om støjskærmen i Tranbjerg

 


 

Mulighed for gennemgang

Er der behov for en gennemgang for fodgængere og cyklister, kan man lave en passage uden at gå på kompromis med den støjdæmpende effekt, ved at de to ender af den brudte støjskærm forskydes og samtidig forlænges. Det giver for eksempel mulighed for, at beboerne i et boligområde får adgang til et busstoppested.

En sådan løsning kan der ses et eksempel på i Tranbjerg.

 

Læs mere om støjskærmen i Tranbjerg

 


 

Koordinering ved tilpasning til forsyningsledninger 

Saferoad kan som en del af vores komplette løsning stå for at søge ledningsoplysninger og koordinere med ledningsejere om at lave nødvendige tilpasninger. På denne måde kan vi sikre, at en eksisterende brønd bliver hævet til samme niveau som støjskærmens fundament, så det stadig er muligt at tilse brønden. Vi kan naturligvis også projektere udenom eksisterende forsyningslinjer.

På billedet ses en brønd, der er hævet I forbindelse med monteringen af en støjskærm.

 


 

Forskydning ved forsyningsledninger

I visse tilfælde er det uhensigtsmæssigt at flytte en forsyningsledning. Her kan man omgå ledningsføringen ved at lave en åbning med overlappende ender. Dette overlap sikrer, at skærmen bibeholder sin fulde støjdæmpende effekt.

Et eksempel på dette kan ses på Tranholvej i Aalborg.

 

Læs mere om støjskærmen på Tranholmvej i Aalborg

 


 

 

 


 

Tilslutning til eksisterende terræn

Saferoad tilpasser løsninger efter behov og ønsker i forhold til eksisterende terræn. En støjskærm kan for eksempel bygges sammen med en jordvold.

Et eksempel på en støjskærms sammenbygning med jordvold kan ses i Tranbjerg.

 

Læs mere om støjskærmen i Tranbjerg

 

 


Få mere at vide

Saferoad har stor erfaring med projektering, levering og montering af støjskærme. 

 

Vil du have et tilbud på opsætning af en støjskærm, eller ønsker du råd og vejledning om, hvordan du bedst dæmper støj med en støjskærm, så tøv ikke med at kontakte os. 

 

Der er ikke langt til eksperterne!

info@saferoad.dk
70 30 20 30