Støjskærmen i Tranbjerg ved Aarhus

For at dæmpe støjen fra en større vej har Aarhus Kommune valgt at opstille en støjskærm ved et nyt boligområde i Tranbjerg. Skærmen er bygget sammen med en jordvold og har en gennemgang for fodgængere.

Få et tilbud - kontakt Saferoad på info@saferoad.dk eller tlf. 70 30 20 30


 

Totalleverance til Aarhus Kommune

Til glæde for beboerne mellem Ingerslevvej og Landevejen (433) har Aarhus Kommune opført en 450 m støjskærm langs landevejen ved Tranbjerg.

Der er tale om en designprojekteret støjskærm, hvor Saferoad har stået for en komplet løsning indenfor levering og opstilling af støjskærmen, samt afspærring og trafikafvikling.

Projektet blev udført i perioden fra 15. oktober 2019 til 31. december 2019.

 


 

Jordvold

Da der i forvejen var en jordvold på strækningen, er støjskærmen efter ønske bygget sammen med den eksisterende jordvold for på denne måde at udnytte det eksisterende terræn.

 


 

Indfaldsveje

En indfaldsvej gjorde det nødvendigt at bryde støjskærmens forløb. Ved at forlænge støjskærmen et stykke ned ad indfaldsvejen på hver side, bliver tabet af den støjdæmpende effekt minimeret. På denne måde fortsætter lyden ikke rundt om støjskærmen, hvor de to veje støder sammen, men bliver dæmpet af den forlængede støjskærm.

For at tilpasse det visuelle udtryk til bybilledet, er der valgt en løsning hvor antallet af kassetter mindskes i slutningen af støjskærmen.

 


 

Passage

Beboerne er sikret en hurtig gennemgang til busstoppested med en smal passage. For at bevare den støjdæmpende effekt, er de to ender af den brudte støjskærm forskudt og samtidig forlænget.

 


 

Brønd

I forbindelse med opsætning af støjskærmen var det nødvendigt med tilpasning af eksisterende forsyningsledninger. Her er den eksisterende brønd blevet hævet til samme niveau som støjskærmens fundament, så det stadig er muligt at tilse brønden.

 


Få mere at vide

Konakt Saferoad, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at dæmpe trafikstøj med en støjskærm. 

 

 

Der er ikke langt til eksperterne!

info@saferoad.dk
70 30 20 30