Støjskærmen på Tranholmvej i Aalborg

I forbindelse med en udviddelse af en eksistrende vej har Aalborg Kommune valgt at opstille en støjskærm. For at omgå en forsyningsledning er der konstrueret en åbning i skærmen.

Få et tilbud - kontakt Saferoad på info@saferoad.dk eller tlf. 70 30 20 30

 


Totalleverence til Aalborg Kommune

Saferoad er ved at opføre en ca. 1850 m lang støjskærm langs Tranholmvej i Aalborg Kommune.

Projektet omfatter levering og montering af fundamenter, søjler og støjskærmslementer, samt afspærring og trafikafvikling.

En speciel udfordring i denne case er en dyb grøft og en højtryksledning, som ikke er hensigtsmæssigt at flytte. Derfor har vi designet støjskærmen med en åbning med overlappende ender på hver side af grøften. Herved sikres at skærmen bibeholder sin støjdæmpende effekt.

 


 

Tilpasning af forløb

Det er muligt at tilpasse en støjskærms forløb, så den passer ind i det eksisterende vejforløb. Støjskærmen her er tilpasset det eksisterende busstoppested.

 


 

Nedgravning

I det igangværende arbejde var det ikke muligt at nedgrave et af fundamenterne efter designet. Løsningen var at ændre dimensionerne og opsætte en kortere sektion, som vist på billedet.

 


 

Tæt på kørebanen

Det er muligt at placere en støjskærm tæt på kørebanen, som det ses i eksemplet herunder. Saferoads ekspertise indenfor trafikafvikling sikrer, at trafikken under opførslen af støjskærmen forløber gnidningsfrit. 

 


 

Indfaldsveje

En indfaldsvej gjorde det nødvendigt at bryde støjskærmens forløb. Ved at forlænge støjskærmen et stykke ned ad indfaldsvejen på hver side, bliver tabet af den støjdæmpende effekt minimeret.

 

 


Få mere at vide

Hos Saferoad er vi eksperter i at projektere, montere og levere støjskærme. 

 

Kontakt Saferoad, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at dæmpe støjen fra stærkt trafikerede veje og andre støjkilder med en støjskærm. 

 

Der er ikke langt til eksperterne!

info@saferoad.dk
70 30 20 30