Støjskærme


 

Støjskærme til veje og jernbaner

Støjskærme anvendes langs med tæt trafikerede veje og jernbaner hvor støj er blevet en gene for de omkringboende.

Med støjværn langs med færdselsåren dæmpes støjen markant, og derved øges livskvaliteten for dem der bor tæt på.

Vi forhandler og monterer højt absorberende støjskærme til hhv. veje og jernbaner.

De pladsbesparende støjsksræmskassetter er udført i aluminium, og kan males i forskellige farver, eller dækkes med planter for at passe ind i det omkringliggende område.

Vi har i år monteret ca. 13 km støjværn på Køge Bugt-motorvejen, hvoraf en del af strækningen er beklædt med espallier i lærketræ med henblik på beplantning.

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere for mere information, priser eller dokumentation af løsninger. 

Se eksempler på støjskærmskassetter og produktblade i sortimentet herunder.
 
 
Type A3-b - produktblad
Højabsorberende støjskærm
i aluminium, Enkeltsidet
Type A3-e - produktblad
Højabsorberende støjskærm
i aluminium, Dobbeltsidet
Type A3-r - produktblad
Reflekterende støjskærm
i aluminium, Blændings- og synsbeskyttende

 
Type A11-b
Højabsorberende støjskærm
i aluminium, Enkeltsidet
Type A11-e
Højabsorberende støjskærm
i aluminium, Dobbeltsidet
Type A11-r
Reflekterende støjskærm
i aluminium, Blændings- og synsbeskyttende

 
Type T7 - produktblad
Gennemsigtig støjskærmkassette
med aluminiumsramme

 
Støjskærm monteret med træespallier opsat
langs med Køge Bugt-motorvejen
Montage af støjskærme på 
Køge Bugt-motorvejen

 
Støjskærm med glasparti til jernbaner Støjskærm i malet aluminium langs med jernbanelegeme
Støjskærm med glasparti til jernbaner Eksempel på malet støjskærm monteret
langs med banelegeme
Eksempel støjskærm i malet aluminium
langs med banelegeme