Støjskærme

Støjskærme til veje og jernbaner

Støjskærme anvendes langs med tæt trafikerede veje og jernbaner hvor støj er blevet en gene for de omkringboende.

Med støjværn langs med færdselsåren dæmpes støjen markant, og derved øges livskvaliteten for dem der bor tæt på.

 

Vi forhandler og monterer højt absorberende støjskærme til hhv. veje og jernbaner.

 

De pladsbesparende støjsksræmskassetter er udført i aluminium, og kan males i forskellige farver, eller dækkes med planter for at passe ind i det omkringliggende område.

 

Vi har i år monteret ca. 13 km støjværn på Køge Bugt-motorvejen, hvoraf en del af strækningen er beklædt med espallier i lærketræ med henblik på beplantning.

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere for mere information, priser eller dokumentation af løsninger. 

 

 

Støjskærm monteret med træespallier opsat
langs med Køge Bugt-motorvejen

Montage af støjskærme på 
Køge Bugt-motorvejen

 

Støjskærm med glasparti til jernbaner  

 

 

 

 

Eksempel på malet støjskærm monteret
langs med banelegeme

 

Eksempel støjskærm i malet aluminium
langs med banelegeme

 

 

 

Se eksempler på støjskærmskassetter og produktblade i sortimentet herunder.