Broautoværn

Broautoværn og -rækværker

Formålet med broautoværn er primært at forhindre køretøjer i at køre ud over brokanten. Broautoværn skal enten opfange køretøjet, eller tilbagekaste det med en lille vinkel, samt forhindre at personer i køretøjet bliver udsat for uacceptable påvirkninger ved påkørsel.

 

Har man kombineret trafik med køretøjer og fodgængere/cyklister skal broautoværn med rækværksfunktion anvendes.


Hvornår anvendes broautoværn og -rækværker?

  • Brorækværker anvendes som rækværk over broer og tunneler samt ved støttemurer ol.
  • Brorækværker skal anvendes, hvis der indenfor 2m bag ved autoværnets forside er et lodret spring på mere end 1 meter, ned til veje, stier, jernbane, terræn eller vådområder. Hvis der er mere end 2 meter bag kan almindeligt autoværn anvendes.    

 
 
Sådan fungerer broautoværn
Broautoværn består af sceptre der monteres på ankerbolte støbt ned i kantbjælken eller fundamenter eller på klæbeankre nedboret i kantbjælke eller fundamenter. På sceptrene monteres autoværnsbjælker og evt. udfyldningsstænger.

 

Saferoad leverer derudover en række CE-mærkede broautoværn. CE-mærkede broautoværn er testet ved påkørselsforsøg. Ud fra disse forsøg fremkommer styrkeklasse, arbejdsbredde og skadesrisko, som kan anvendes til at beskrive broautoværn.

 

Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside om valg og opsætning af brorækværk.