Afspærringsløsninger

 

Vælger du Saferoad som totalleverandør af afspærring, klarer vi alle opgaver fra planlægning til udførelse.

 

Der er mange elementer i en afspærringsopgave. Det kræver overblik og planlægning, og i nogle tilfælde også indhentning af tilladelser, at udføre afspærring. Derudover er det en kompliceret opgave at sikre optimal trafikafvikling i forbindelse med en anlægsopgave. 

 

Hvis du vælger vores totalløsning klarer vi alle opgaver forbundet med afspærringen. Vi foretager planlægningen og sikrer, at alle regler overholdes. Derudover udfører vi afspærringen, og vi rykker ud, hvis der sker en utilsigtet hændelse, og der opstår behov for yderligere afspærring eller ændringer. Derudover udfører vi de lovpligtige daglige tilsyn. 

 

Saferoad har et stort lager at materiel til rådighed, og vores medarbejdere tæller nogle af landets dygtigste eksperter i afspærring og trafikafvikling.

 

Vi har døgnbemandet vagttelefon, og vi har lagre i Odense, Aalborg, Aarhus, Greve og Vejen. Dermed kan vi med kort varsel rykke ud og udføre afspærring i forbindelse med utilsigtede hændelser i hele landet.

 

Ved at vælge Saferoad som totalleverandør af afspærring får du ro i maven og sikkerhed for, at afspærringen udføres optimalt. 

 

Referencer

  • Saferoad udfører afspærring i forbindelse med byggerierne af letbaner i Odense, Aarhus og København. Dermed har Saferoad betydelig erfaring med komplekse afspærringer i bybilledet i forbindelse med store anlægsprojekter. 

 

  • I samarbejde med Vejdirektoratet udfører Saferoad afspærring i forbindelse med udvidelsen af E20 på Fyn. 

 

Der er ikke langt til eksperterne!

info@saferoad.dk
70 30 20 30