Referencer - færdselstavler

 

Saferoad er landets største leverandør af færdselstavler og skilte. Vi monterer også skilte og udfører eftersyn og vedligeholdelse. 

Færdselstavler til cykelstier i København

Bygherre: Københavns Kommune

År: 2020

 

Saferoad har fået til opgave at opgradere skiltene på en række cykelstier i København.

 

Opgaven omfatter produktion, levering og montering af en lang række skilte fra piktogrammer på ca. 10 x 10 cm til store galger. Alle skiltene er specialproducerede. 

 

 


Færdselstavler til motorvejsudvidelsen på Vestfyn

Bygherre: Vejdirektoratet

År: 2020

 

Den fynske motorvej E20 er stærkt trafikeret, og derfor har Vejdirektoratet udvidet motorvejen på Vestfyn fra fire til seks spor. I den forbindelse har Saferoad leveret og monteret standere og portaler til motorvejsforløbet fra Odense V til Gribsvad.

 

Der er tale om en totalløsning, hvor Saferoad har løst hele opgaven fra beregning og dimensionering af portaler og fundamenter til produktionen af tavler, fundering og montering.

 

Saferoad stod også for trafikafviklingen.

 


 

Færdselstavler til afkørsel 53 Odense V

Bygherre: Vejdirektoratet

År: 2020

 

I forbindelse med udvidelsen af den fynske motorvej leverer Saferoad færdselstavler til afkørsel 53 Odense V, der ombygges med nye svingbaner med mere.  

 

Saferoad udfører beregninger, dimensioneringer, produktion og montage af tavler og fundamenter. Derudover leverer Saferoad fuld dokumentation. 

 

Saferoad står også for trafikafviklingen. 

 


 

Ribe omfartsvej 

Bygherre: Vejdirektoratet

År: 2020 

 

Vejdirektoratet udbygger den eksisterende rute 11 gennem Ribe nord fra Industrivej til og med rundkørslen ved Plantagevej til fire spor.

 

I den forbindelse leverer og monterer Saferoad skilte og tavler. 

 


 

Motorvejstavler ved Bjæverskov

Bygherre: Vejdirektoratet

År: 2020

 

For Vejdirektoratet har Saferoad produceret og monteret nye færdselstavler til motorvejsafkørslen ved Bjæverskov på Sjælland. Tavlerne skulle monteres bag en støjskærm, og derfor var det nødvendigt at grave igennem en jordvold for at give plads til arbejdet.

 

Saferoad stod også for afspærringen på motorvejen under udførelsen af monteringen. 

 


 

Skilteeftersyn for Aalborg Kommune

Bygherre: Aalborg Kommune

År: 2020

 

For at forbedre trafiksikkerheden indgik Aalborg Kommune en aftale med Saferoad om at efterse kommunens vejskilte i udvalgte områder.

 

Som en del af aftalen måler Saferoad skiltenes refleksionsevne og skifter falmede skilte efter behov. Saferoad leverer desuden fuld dokumentation til Aalborg Kommune, så kommunen har overblik over skilteparken og mulighed for let at genbestille skilte med mere. 

 


 

Færdselstavler ved ny rundkørsel i Horsens

Bygherre: Horsens Kommune

År: 2020

 

Da et distributionscenter ønskede at udvide sine faciliteter, besluttede Horsens Kommune at forlænge en eksisterende vej og koble den til Vestvejen, som er en hovedvej, der løber syd om byen. I den forbindelse skulle der etableres en rundkørsel. 

 

Saferoad fik til opgave at producere og montere skiltene til rundkørslen herunder tre G14 diagramorienteringstavler. Saferoad stod også for afspærringen, som var tilrettelagt således, at Vestvejen forblev åben, mens arbejdet stod på. 

 


 

Udviddelse af afkørselsanlæg i Vejen Ø

Bygherre: Vejdirektoratet

År: 2019

 

Motorvejsafkørsel 67 i Vejen Ø bestod oprindeligt af to til- og frakørselsramper, som begge var i østvendt retning.

 

Vejen Kommune ønskede at etablere et nyt erhvervsområde og at lede den tunge trafik uden om byen, og derfor indgik kommunen et samarbejde med Vejdirektoratet om at anlægge yderligere to til- og frakørselsramper i vestvendt retning.

 

Saferoad lavede beregninger på tavler og fundamenter og leverede og monterede standere med fuld dokumentation. 

 


 

Tavler ved Fjordforbindelsen Frederikssund

Bygherre: Vejdirektoratet

År: 2019

 

I forbindelse med anlægget af Fjordforbindelsen Frederikssund leverede og monterede Saferoad færdselstavler og vejvisningstavler til almindelig vej, landevej, motortrafikvej og ramper samt informationstavler til betalingsanlæg.

 

Saferoad lavede beregninger på tavler og fundamenter og leverede og monterede standere med fuld dokumentation. 

 

Derudover stod Saferoad for trafikafviklingen under arbejdet. 

 


 

Nyt til og frakørselsanlæg ved Horsens C Hatting

Bygherre: Vejdirektoratet

År: 2017

 

For at aflaste andre til og frakørsler til motorvej E45 etablerede Vejdirektoratet i samarbejde med Horsens Kommune et nyt til og frakørselsanlæg nord for Hatting. 

 

Saferoad lavede beregninger på tavler og fundamenter og leverede og monterede standere med fuld dokumentation. Saferoad stod derudover for trafikafvikling.

 

 


Drift og vedligehold af skilte og byrumsinventar i Aarhus Kommune

Bygherre: Aarhus Kommune

År: 2017 - 2021

 

Siden 2017 har Saferoad stået for drift og vedligehold af skilte og byrumsinventar på Aarhus Kommunes ca. 1300 km veje og 650 km. stier.   


Opgaven omfatter bl.a. udskiftning af skilte/portaler, standere, cykelstativer, kantpæle, autoværn samt vask af skilte og maling af busskure.

 

Der er ca. 26.000 skilte i Aarhus Kommune. Derudover er der ca. 7.000 kantpæle, 280 busskure og 26.000 meter autoværn. 

 


 

Køge Bugt Motorvejen

Bygherre: Vejdirektoratet

År: 2014 - 2017

 

I forbindelse med udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen indgik Saferoad en aftale med entreprenørselskabet Barslund A/S om at levere og montere alt vejudstyr, undtagen det elektriske, på den sydlige del af Køge Bugt Motorvejen.

 

Som en del aftalen leverede og monterede Saferoad færdselstavler på strækningen.