Saferoad afslutter foreløbigt afspærringen på 2. etape af udvidelsen af Fynske Motorvej

oprettet d. under Artikler

I dag afslutter Saferoad ind til videre afspærringen på anden del af motorvejsudvidelsen på Fyn. Nu venter tredje etape, og forarbejdet er allerede i gang. 

Bilisterne på Fyn kan godt begynde at glæde sig til at prøve de nye spor på motorvejen. De nye spor på strækningen fra Odense V til Gribsvad er nu åbnet for trafik, så der nu er seks spor på strækningen i stedet for fire.


Saferoad har stået for afspærringen på den 12 km lange strækning fra start til slut. Det omfatter både planlægning, udførelse og tilsyn under vejs.

 

Sammenlagt har Saferoad opstillet og fjernet 55.000 meter trafikværn. Da afspærringen var på sit højeste, var der opstillet 12.762 meter trafikværn på en gang svarende til 2.150 styk eller omkring 3.000 tons. Derudover stod der på sit højeste 850 N42 kantafmærkninger og mere end 400 skilteenheder. Saferoad har også leveret og monteret de permanente trafiktavler på strækningen.

 

Selvom de nye spor nu er åbne for trafik, så er arbejdet på strækningen endnu ikke helt færdigt. Der mangler stadig at blive udlagt slidlag, som er det øverste lag asfalt. Det sker efter planen i foråret 2021, når temperaturerne er højere, og i den forbindelse lukker de nye spor midlertidigt for trafik igen. Der vil også enkelte steder være afspærringsmateriel at finde på strækningen, ind til anlægsarbejdet er endeligt afsluttet. 

Nordens største indenfor afspærring

Saferoad vandt opgaven som underentreprenør i kraft virksomhedens stærke kompetencer på vejsikkerhedsområdet og kapacitet til at løfte store afspærringsopgaver. 


”Saferoad er nordens største leverandør af afspærringsløsninger. Vi har store mængder afspærringsudstyr på lager, og derudover kan vi trække på vores kolleger i resten af koncernen, hvis der er behov for det. Det betyder, at vi har kapacitet til at løfte store afspærringsopgaver,” siger Kenneth Biesbjerg, som en entrepriseleder hos Saferoad. 

 

Han fremhæver desuden, at Saferoad også kan levere og montere færdselstavler. Det giver en fordel i et projekt som dette.  

 

”Vores fordel er, at vi både kan planlægge og udføre afspærringen på projektet og samtidig stå for produktion og montage af de permanente tavler. Så et eller andet sted, så kan de få hele pakken ved os. Det er unikt på det danske marked,” siger Kenneth Biesbjerg.  

Tilsyn tre gange om dagen

Det stiller store krav til afspærring og sikkerhed, når man som på Fyn arbejder på en motorvej, der er åben for trafik. 


”Vores mål er, at vi påvirker trafikken så lidt som muligt, samtidig med at vi holder et højt sikkerhedsniveau, så entreprenøren kan fokusere at udføre sin opgave,” fortæller han. 

 

For at sikre, at afspærringen lever op til kravene, har Saferoad udarbejdet skilte- og trafikafviklingsplaner i samarbejde med Vejdirektoratet. Derudover fører Saferoads medarbejdere løbende tilsyn med afspærringen. 

 

”Vores medarbejdere fører tilsyn med afspærringen tre gange om dagen – morgen, middag og aften. De kører langs med afspærringen og udfører visuelt tilsyn, og de retter fejl og mangler. Samtidig optager de video med afspærringen, som de senere uploader til Vejdirektoratet,” fortæller Kenneth Biesbjerg. 

 

Han påpeger, at videodokumentationen både er til fordel for bygherren og for entreprenøren, der står med ansvaret. 

 

”Det er bygherrens sikkerhed for, at alt er som det skal være, men det er også hovedentreprenørens sikkerhed. På den måde har hovedentreprenøren dokumentation for, at afspærringen lever op til kravene, hvis der sker ulykker eller lignende,” forklarer Kenneth Biesbjerg. 

Regnfuld vinter satte projektet tilbage

Vinteren 2019 – 2020 var usædvanlig regnfuld, og det gav problemer for projektet. I alt var der mere end 90 vejrligsdage, hvor maskinerne stod stille på grund af dårligt vejr. 

 

”Det giver problemer, fordi jorden skrider sammen, når entreprenørerne arbejder. Du kan ikke planere for at lægge asfalt, og du kan ikke støbe, fordi jordsiderne falder sammen,” forklarer Kenneth Biesbjerg. 

 

De store mænger regnvand betød, at tidsplanen rykkede sig undervejs. 

 

”Det er ingen, der kan planlægge sig ud af, at nu kommer der tre måneder med regnvejr. Det er en af de ubekendte faktorer, der altid er ved sådan nogle projekter,” siger Kenneth Biesbjerg.  

 

Den forskudte tidsplan gav også udfordringer i forbindelse med afspærringen. 

 

”Det er jo et relativt stort projekt. På grund af de mange vejrligsdage var hovedentreprenøren nødt til at fremskynde processen. Det betød, at vi skulle bruge mere afspærringsmateriel på en gang, end vi havde stående, fordi hovedentreprenøren skulle arbejde så mange steder på en gang,” fortæller Kenneth Biesbjerg.  

 

Heldigvis kunne Kenneth Biesbjerg trække på de andre virksomheder i Saferoad-koncernen, som hjalp med at levere ekstra afspærringsudstyr i perioder. 

 

”Det er godt, at vi er så stor en koncern, som vi er, i sådan en situation,” siger Kenneth Biesbjerg. 

Forarbejdet til næste etape er allerede i gang

Det er en stor opgave, som nu er afsluttet, men alligevel kan Kenneth Biesbjerg og resten af afspærringsafdelingen i Saferoad ikke gå på juleferie endnu.

 

Næste etape af udvidelsen af Fynske Motorvej står for døren. Denne gang gælder det strækningen fra Nørre Aaby til Gribsvad, og her er forarbejdet allerede gået i gang. Her udfører Saferoad afspærring i forbindelse med, at en række broer skal forlænges. 

 

 


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar