Arbejdssikkerhedsskilte

 

Sikkerhedsskilte til arbejdspladsen

Sikkerhed på arbejdspladsen er uvurderligt. Med arbejdssikkerhedsskilte kan man forebygge en lang række ulykker og gøre dagligdagen trykkere.

Vi har et stort sortiment af sikkerhedsskilte, som fås i flere forskellilge størrelser. Skilte i standardstørrelser fås både som klistermærker eller klæbet på en 0,75 mm pvc plade.
Løse trekanter, rundeller og kundedefinerede størrelser kun fås som klistermærker.

Klistermærker koster kr. 66,- pr. stk.
Skilte på PVC koster kr. 70,- pr. stk.


Brand- og henvisningsskilte fås også i en efterlysende folie mod merpris.

Skyd genvej i vores store sortiment eller download kataloget herunder:
 
Advarselsskilte
Påbudsskilte
Forbudsskilte
Brandskilte
Henvisningsskilte
 

 
Advarselsskilte

Advarselsskilte fås i størrelserne A4 (297 x 210 mm) og A5 (210 x 148 mm) og leveres som klistermærker eller klæbet på 0,75 mm PVC plade.
Løse trekanter fås som klistermærker i str. 45 x 45 x 45 mm og 90 x 90 x 90 mm 
 
A300
A300
Eksplosionsfare
A301
A301
Farlig elektrisk spænding
A302
A302
Ætsende stoffer
A303
A303
Brandfarlige stoffer
A304
A304
Giv agt
A305
A305
Giftige stoffer
A306
A306
Ioniserende stråling
A307
A307
Laserstråle
A308
A308
Elektromagnetisk felt
A309
A309
Kæntringsfare ved valsning
A310
A310
Glat
A311
A311
Fare ved batteri
A312
A312
Farlig stråling
A313
A313
Radioaktivitet ved brand
A314
A314
Høje temperaturer
A315
A315
Varme væsker
eller dampe
A320
A320
Giftfare ved brand NPK-gødning
A321
A321
Oplag af brandfarlige væsker
A322
A322
Trykflasker fjernes ved brand
A324
A324
 
A330
A330
Brandnærende
A331
A331
Ikke-ioniserende stråling
A332
A332
Stærkt magnetfelt
A334
A334
Højdeforskel
A335
A335
Biologisk fare
A336
A336
Lav temperatur
A337
A337
Skadelige eller irriterende stoffer
A338
A338
Pas på! Fræseværktøj
A339
A339
Risiko for håndskade
A340
A340
Roterende valser
A341
A341
Forsigtig færdsel på trappen
A342
A342
Truck kørsel
A343
A343
Pas på hængende last
A344
A344
Pas på hånd!
Skarp kniv
A345
A345
Her skydes med boltepistol
A346
A346
Svejsning i
rustfrit stål
A348
A348
Pas på fingrene
A349
A349
Ammoniak
A350
A350
Her arbejdes
i rustfrit stål
A351
A351
Polyurethan-
arbejde
A353
A353
Pas på kørende trafik
A354
A354
Elevator må ikke benyttes ved brand
A356
A356
Klippe- og klemningsfare
A357
A357
Pas på bevægeligt maskineri
A358
A358
Svejsning og skæring
A360
A360
Eksplosionsfare
Løse trekanter
A360
Alle advarsels-
symboler fås som løse trekanter
 

 
 


Påbudsskilte

Påbudsskilte fås i størrelserne A4 (297 x 210 mm) og A5 (210 x 148 mm) og leveres som klistermærker eller klæbet på 0,75 mm PVC plade.
Løse rundeller fås som klistermærker i størrelserne Ø45, Ø90 og Ø225 mm
 
P100
P100
Øjenværn påbudt
P101
P101
Hovedværn påbudt
P102
P102
Høreværn påbudt
P103
P103
Åndedrætsværn påbudt
P104
P104
Fodværn påbudt
P105
P105
Beskyttelses-
handsker påbudt
P106
P106
Beskyttelsesdragt påbudt
P107
P107
 Ansigtsværn påbudt
P108
P108
Faldsikring påbudt
P109
P109
Obligatorisk fodgængerpassage
P110
P110
Generelt påbud
P111
P111
Værnefodtøj påbudt
P112
P112
Antistatisk fodtøj påbudt
P113
P113
Skridsikkert fodtøj påbudt
P114
P114
Ætsfast tøj påbudt
P115
P115
Brandfast tøj påbudt
P116
P116
Hudbeskyttelse påbudt
P117
P117
Maske påbudt
P118
P118
Støvmaske påbudt
P119
P119
Beskyttelses-
hætte påbudt
P120
P120
Kørestolsbrugere
P121
P121
Sikkerhedsforklæde påbudt
P122
P122
Sikkerhedssele påbudt
P123
P123
Sikringskæde påbudt
P124
P124
Retningshenvisning
P125
P125
Drikkevand
P126h
P126h
Fodgængere
denne vej
(højrevisende)
P126v
P126v
Fodgængere
denne vej
(venstrevisende)
P127
P127
Hjelm påbudt
P129
P129
Vask hænder
P130
P130
Sikkerhedsfodtøj påbudt
P131
P131
Sikkerhedsvest påbudt
Løse rundeller
Løse rundeller
Alle påbuds-
symboler fås som løse rundeller
 

  
Forbudsskilte

Forbudsskilte fås i størrelserne A4 (297 x 210 mm) og A5 (210 x 148 mm) og leveres som klistermærker eller klæbet på 0,75 mm PVC plade.
Løse rundeller fås som klistermærker i størrelserne Ø45, Ø90 og Ø225 mm
 
F100
F100
Rygning
forbudt
F101
F101
Berøring forbudt. Installation under spænding
F102
F102
Rygning
og åben ild
forbudt
F103
F103
Sluk ikke
med vand
F104
F104
Adgang forbudt for uvedkommende
F105
F105
Ikke
drikkevand
F106
F106
Ingen adgang for fodgængere
F107
F107
Må ikke
stoppes
F108
F108
Fotografering forbudt
F109
F109
Gå ikke under varetransporter
F110
F110
Må kun betjenes af en person
F111
F111
Passagerer på
truck forbudt
F112
F112
Må ikke
startes
F113
F113
Truckkørsel
ikke tilladt
F114
F114
Benzinpåfyldning forbudt
F115
F115
Ikke personelevator
F116
F116
Henstilling og opbevaring
af ting forbudt
F117
F117
Klatring på
reol forbudt
F118
F118
Mobiltelefon
forbudt
F119
F119
Må ikke
spærres
F120
F120
Må ikke
berøres
F121
F121
Kørsel på palleløfter
forbudt
F122
F122
Spisning
ikke tilladt
F123
F123
 Forbudt
at sprøjte
med vand
F124
F124
Må ikke
betjenes
F125
F125
Må ikke
sluttes
F126
F126
Brug af gnistfrembringende værktøj forbudt
F127
F127
Må ikke
betrædes
F135
F135
Rygning
tilladt
F140
F140
Pacemakere
forbudt
F141
F141
Mad og drikkevarer
forbudt
F142
F142
Må ikke betjenes. Der arbejdes
på anlægget
F145
F145
Parkering
forbudt
F146
F146
Må ikke
medbringes
F147
F147
Saml op
Løse rundeller
Løse rundeller
Alle forbuds-
symboler fås som løse rundeller
 

Brand- og henvisningsskilte næste side